Sy en Trådknapp

Click for English version!

 

Byk var en brutal process både för kläder och tvätterskor, och 1800-talets underkläder behövde därför knappar som tålde upprepade möten med klappträet. Trådknappar var till skillnad från knappar av till exempel ben och porslin ideala för ändamålet. Under senare delen av 1800-talet kunde man köpa färdiga trådknappar, tillverkade av fattiga familjer hemma i torpen. En del av dem finns fortfarande att hitta på loppis och auktion. De är dock inte särskilt svåra att tillverka själv med lite träning.

Du behöver relativt kraftig tråd i lin eller bomull, bivax, sax, synål, eventuell fingerborg och något att linda tråden runt, en penna eller som här en sprättkniv.

 

Börja med att vaxa en rejäl bit tråd: du vill inte att den tar slut mitt i knapptillverkningen. Linda tråden runt ditt föremål, rätt många varv – på den här knappen är det 15 varv. Har du för få varv blir knappen spinkig, sladdrig och dålig för ändamålet. Vill du kan du använda en kraftigare tråd till det här momentet och sedan byta.

 

Tryck till tråden du lindat upp så att bivaxet klibbar ihop den, det kommer att göra fortsättningen betydligt lättare.  Lossa försiktigt ringen av tråd.

 

Lägg ringen på en bordsskiva eller liknande och pressa ordentligt med till exempel en bok så att ringen blir platt. Det gör inget om den drar sig snett, det rättar till sig självt. Det här momentet fanns det särskilda redskap till när det begav sig, men ska du bara sy till husbehov går det bra utan.

 

Sy täta langettstygn runt trådringen – om du använt en grövre tråd till ringen är det nu dags att byta till en finare.

 

När du kommit hela varvet runt så ser du att det blir en förskjutning mellan första och sista stygnet.

 

Sy igenom igenom det första stygnet – från framsida till baksida – och dra till tråden.

 

Du har nu en prydlig cirkel. Om ringen ser för tunn ut så behöver du linda fler varv i första momentet nästa gång. För övnings skull kan du fortsätta med den här knappen.

 

Sy knappens ekrar. Du vill ha dem på knappens framsida och så jämt fördelade som möjligt.

 

När du ska börja på en ny eker så kan du sy små prickstygn i kanten för att på ett prydligt sätt få tråden dit.

 

Ekrarna på plats.

 

Sy efterstygn runt ekrarna, ca fyra varv eller vad du tycker ser bra ut.

 

Klart! Spara trådänden på baksidan så kan du använda den till att sy fast knappen med.

 

Om du uppskattar denna tutorial och vill se fler i samma stil så stötta mig gärna på Patreon – för en tia i månaden får du nyheter om vad jag jobbar på, och kan komma med önskemål om blogginlägg och tutorials. 


Making a Thread Button

Laundry was a brutal process for both clothing and laundresses and 19th century body linens needed buttons that would survive repeated meetings with the washing bat.

Unlike buttons made from fragile materials like bone or china, thread buttons were ideal for the purpose, especially these who, unlike Dorset buttons, are not sewn round a metal ring. You could buy ready made ones, manufactured by poor families working on commission in their homes. These can still be found sometimes in charity shops and at auctions. They are not difficult to make yourself though.

You’ll need a comparatively heavy cotton or linen thread, bee’s wax, scissors, a needle, an optional thimble, and something to wrap the thread around, like a pencil or as here, a seam ripper.

 

Start by waxing a good length of thread, you don’t want it running out before you’ve finished the button. Wrap the thread around your item, quite a few times – for this button I wrapped it 15 times. Too few and your button will come out flimsy and not serviceable. If you like you can use a heavier thread for this step and then change.

 

Pinch the thread you’ve wrapped so the wax makes it stick together, it will make the rest of the process a lot easier. Carefully remove the circle of thread.

 

Put the ring on a table or similar and carefully press down hard with for example a book. With the cottage industry, there where special tools for this part, but if only making a few buttons, you’ll do fine without. It’s okay if it shifts out of shape a little, it will right itself.

 

Make close spaced blanket stitches around the ring – this is where you’d change thread if you used a thicker one for making the ring.

 

When you’ve completed the circle, you’ll see that the end is a bit skewed compared to the beginning.

 

Pull the thread through the first stitch – front to back – and pull tight.

 

Now you have a neat circle. If it’s too flimsy you’ll need to wrap it several more times at the first step on your next button. For practice, you can continue with this one.

 

Sew the spokes of the button. You’ll want them on the right side of the button, and as evenly spaced as possible.

 

When starting a new spoke, you can sew tiny stab stitches along the edge to neatly get the thread where it needs to go.

 

All the spokes in place.

 

Make back stitches around each spoke, about four rounds or however many looks nice to you.

 

Done! Save the thread at the back to attach the button.

 

If you appreciate this tutorial and would like more in the same style, support me on Patreon – for the equivalent of a dollar a month you’ll get news of what I’m working on, and the opportunity to wish for tutorials and blog posts.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close